Medarbetarsamtal

Värdet av ett väl fungerande Medarbetarsamtal är oerhört stort. Med vårt koncept ökar dialogen och engagemanget med och hos medarbetaren.


Organisationsutveckling

Dagens samhälle kräver att alla organisationer står på tå. Ett sätt är att regelbundet se över sin organisation.


Rekrytering

Processen innehåller ett flertal delar där vi kan hjälpa till med allt från att ta fram en rollprofil, genomföra intervjuer, ta referenser till att skriva kontrakt och sätta rätt lön.

Följ oss på Twitter

@hrmkompetens

twitter